Media Teknik / Prylar Utbildning Värderingar
Publicerat: 2024-05-14

Spaning

Digitalt utanförskap i utsatta områden

Digitalt utanförskap i utsatta områden

Järvaveckan Research har tillsammans med Internetstiftelsen släppt en rapport om digital inkludering och utanförskap i Sverige. Rapporten visar att trots en ung och i många fall mycket digital befolkning finns tecken som tyder på att tillgången till det offentliga digitala Sverige inte är lika hög i utsatta områden jämfört med övriga Sverige.

Rapporten visar att trots en ung befolkning, två tredjedelar under 45 år, och i många fall mycket digital befolkning i utsatta områden, finns tecken som tyder på att tillgången till det offentliga digitala Sverige inte är lika hög som i övriga Sverige.

Endast 53 procent av den yngre populationen i åldern 18–40 år i utsatta områden uppger att de har full tillgång till det svenska digitala samhället, vilket är en mindre andel än unga i övriga Sverige. Och tre av tio uppger att de har behövt hjälp med en e-tjänst från stat, kommun eller myndighet under det senaste året.

Bland unga i utsatta områden tycks färre följa nyhetskanaler på sociala medier och endast 16 procent av hushållen uppger att de har tillgång till betalda svenska nyhetsmedier, jämfört med 32 procent i övriga Sverige. Denna skillnad sträcker sig över åldersskillnader mellan utsatta områden och övriga Sverige.

Föräldrar oroar sig i stort sett för samma saker som kan hända deras barn på nätet oavsett bostadsområde. Men det finns vissa stora skillnader. Bland föräldrar i utsatta områden uppger 22 procent att de är oroade för att barnen ska lockas in i gängkriminalitet, jämfört med 14 procent i övriga Sverige där föräldrar i högre grad oroar sig för att deras barn ska utsättas för näthat eller kränkningar (64%) jämfört med föräldrar i utsatta områden (48%).

 

Källa: https://jarvaveckan.se/research/digital-inkludering-och-utanforskap-i-sverige/

 

Bild: Internetstiftelsen press