Kultur / Fritid
Publicerat: 2015-10-08

Spaning

Morgondagens kulturvanor

Morgondagens kulturvanor

Myndigheten för kulturanalys har publicerat en ny rapport med fokus på morgondagens kulturvanor. Här diskuteras hur dagens samhällstrender kommer att påverka kulturvanorna i framtiden och vilka blir konsekvenserna för kulturpolitiken. Här utforskas fem utvecklingstendenser i dagens samhälle som kan få konsekvenser för kulturvanorna och kulturpolitiken på 5-10 års sikt eller längre. De fem trenderna som tas upp är utvecklingen av:
- ett mer heterogent samhälle
- en mer deltagarstyrd kultur
- ett bildsamhälle
- kultur som målgruppsanpassas
- filterbubblor och individanpassning av utbudet på internet
I omvärldsanalysen diskuteras också fem konsekvenser för kulturpolitiken där insatser, samverkan mellan olika politikområden, och mer kunskap kan komma att behövas. Det handlar om att förebygga vita fläckar på kartan där ett kulturutbud saknas, ge fler tillgång till bredband, stärka äldres tillgång till kultur, arbeta för större mångfald, samt öka mediekunnigheten för att motverka filterbubblors negativa effekter.
Rapporten Samhällstrender och kulturvanor kan laddas ner på www.kulturanalys.se.