Kultur / Fritid Media Teknik / Prylar
Publicerat: 2022-09-02

Spaning

VR-marknaden allt större

VR-marknaden allt större

För tjugotredje gången har konsultföretaget PwC kartlagt trenderna inom underhållnings- och mediasektorerna i rapporten Entertainment & Media Outlook. Årets resultat visar att branscherna går en ljus framtid till mötes där de totala intäkterna väntas öka med cirka 25 procent till 2 900 miljarder dollar under perioden 2021-2026. Allra starkast blir tillväxttakten inom Virtual Reality (VR) där intäkterna prognostiseras att öka med närmare 200 procent under perioden 2021-2026, från 2,6 till 7,7 miljarder dollar. Framförallt är det innehåll kopplat till spel som är på frammarsch och som antas stå för 85 procent av de totala VR-intäkterna 2026. Undersökningen visar också att den datamängd som branschen konsumerar kommer att mer än trefaldigas mellan 2021-2026, från 2,6 till 8,1 miljarder terabytes. Till stor del drivs den här utvecklingen av mobil datakonsumtion som spås öka från 1,1 till 3,8 miljarder terabytes.

 

Källa: https://www.pwc.com/gx/en/industries/tmt/media/outlook.html

 

Bild: Depositphotos