Resa Teknik / Prylar
Publicerat: 2020-12-15

Spaning

Motorcyklar kan nu prata med bilar

Motorcyklar kan nu prata med bilar

Ett konsortium av MC-tillverkare och MC-sportfederationen FIM har tagit fram en standard som gör att motorcyklar kan kommunicera med andra fordon och delar av infrastrukturen. Eftersom många olyckor med motorcyklar beror på att andra trafikanter inte sett dem förväntas den nya standarden öka MC-säkerheten i framtiden. Standarden heter Basic Specification Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS) och består av en rad olika dokument som beskriver systemets olika delar, krav på när utrustning ska utlösas, positionering, algoritmer, datakommunikation, gränssnitt för förare samt prestanda och krav för antennen. Konsortiet har tagit fram cirka 30 olika applikationer för denna teknik, som handlar om allt från att varna förarna för andra fordon och skymd sikt till var man kan hitta närmaste bensinstation eller laddplats.
Genom att låta olika fordonstyper kommunicera med varandra bör många olyckor enkelt kunna undvikas. Det handlar till exempel om den vanliga olyckstypen där bilister ser MC-förare men ändå svänger vänster eller kör ut från en sidoväg. C-ITS-standarden innebär att motorcykeln nu kan varna bilen om att den kommer på vägen vilket gör att bilen kan aktivera sitt automatiska nödbromsningssystem, även om bilföraren inte uppmärksammat motorcyklisten.
 
Källa: https://www.cmc-info.net/
 
Bild: Screenshot CMC