Kultur / Fritid Media
Publicerat: 2016-08-02

Spaning

Museum med koll på det senaste

Museum med koll på det senaste

I Washington, USA finns världens kanske mest aktuella museum, Newseum. Museet samlar främst på nyhetshistoriska föremål och här finns bland annat en av de största bevarade bitarna av Berlinmuren utanför Tyskland och en sändningsantenn som suttit på toppen av World Trade Center. Men till skillnad från traditionella museer jobbar Newseum till största del med tillfälliga utställningar om aktuella nyhetshändelser. Intressant är att hälften av de anställda kommer från journalistyrket. Museets mest besökta utställning är en samling med cirka 800 av dagens förstasidor från tidningar runt om i världen. Klockan 05:30 varje dag startar museet tryckpressarna för att skapa dagens utställning. När omfattande nyheter inträffar bygger Newseum större tillfälliga utställningar där använder sig muséet av en jourgrupp som kallas “Rapid Response Team”. I gruppen sitter museipersonal från flera olika avdelningar som jobbar tillsammans när en “Breaking News”-situation inträffar.
Se mer om museet här, http://www.newseum.org/