Kultur / Fritid
Publicerat: 2015-11-20

Spaning

Musikbranschen fortsätter att förändras

Musikbranschen fortsätter att förändras

Tillväxten fortsätter i musikbranschen men kundernas betalningsvilja för strömmade tjänster har tappat fart enligt en ny rapport från branschorganisationen Musiksverige. Sammanlagt handlade det om intäkter på 8,2 miljarder kronor för 2014. Drygt hälften av pengarna kommer från konserter, framförallt i Sverige, vilket är ungefär det samma som 2013. Även utvecklingen för den inspelade musiken, cd-skivor, nedladdningar och strömningar, har stannat på hemmaplan. 2014 stod strömmade betaltjänster för över 80 procent av intäkterna. Rapporten visar dock att betalningsviljan har bromsat in och intäkterna ökar inte jämfört med året innan.
Tillväxten 2014 kom framförallt från upphovsrättsliga intäkter där området framföranderättigheter är klart störst. Det handlar om musik på restauranger, hotell, konserter, biografer och övriga offentliga miljöer, samt musik i tv och radio.
Detta ses som ett tecken på att branschen söker nya intäktskanaler. När ett område mattas av så ökar ett annat. Till exempel intäkterna från musik i reklam ökat med ganska mycket, med 300 procent från 2007 till 2014.
Läs mer här: http://www.musiksverige.org/blogg/musikbranschen-i-siffror-statistik-for-2009-2014/