Nedgång för försäljning av kläder och skor i butik

Nedgång för försäljning av kläder och skor i butik

Klädförsäljningen minskade med 2,6 procent och skor med 2,5 procent i fysisk handel 2017 det visar Svensk handels stilanalys. Under perioden september-december 2017 landade den ackumulerade utvecklingen för Stilindex på -3,0 procent för kläder och -1,7 procent för skor i löpande priser. Ser man månadsvis gick klädhandeln plus endast två månader och skohandeln tre.

Som i andra branscher klassas e-handeln som den stora förklaringen till siffrorna. E-handeln för kläder och skor ökade med 13 procent under 2017 och den totala omsättningen landade på 10,3 miljarder kr vilket är en miljard mer än 2016.

En ökad prispress, längre reaperioder och alltfler kampanjer anges också som orsaker till att kläd- och skohandeln har svårt med lönsamheten.

Läs mer: http://www.svenskhandel.se/aktuellt-och-opinion/rapporter/stilanalys/stilanalys-2017/