E-handeln svagare än den fysiska handeln

Trots Black Week och Black Friday, sjönk klädförsäljningen i november. Den totala klädförsäljningen föll med 3,2 procent jämfört med november 2018. Mest anmärkningsvärt är att det var e-handeln som stod för det största tappet, inte de fysiska butikerna.

Källa: https://www.svenskhandel.se/rapporter/stilindex/2019/modehandeln-tappade-i-november/

Bild: Pixabay.