Hälsa / Träning
Publicerat: 2019-05-15

Spaning

Negativ trend - Ungdomar fortsätter att må allt sämre

Negativ trend - Ungdomar fortsätter att må allt sämre

En ny undersökning ”Liv och hälsa Ung 2019” som genomförts av Region Uppsala visar en negativ trend för ungas hälsa i regionen. Elever i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet har fått svara på frågor om sina levnadsvanor och livsvillkor. Undersökningen visar en fortsatt negativ utveckling av hur ungdomarna mår. 2011 så uppfattade 90 procent av pojkarna och 81 procent av flickorna att de allmänt sett mådde bra eller mycket bra. Åtta år senare har detta sjunkit till att 80 procent av pojkarna och endast 60 procent av flickorna uppfattar att de mår bra eller mycket bra. Undersökningen har genomförts vartannat år sedan år 2005.
Den negativa trenden gäller även för frågan om hur man trivs i skolan, och frågor om trygghet, bland annat ute på stan och i centrum. 2015 uppgav exempelvis 5,0 procent att de kände sig otrygga. 2017 hade detta ökat till 11,5 procent och i årets undersökning upplever 12,7 procent att de känner sig otrygga. Även här sticker flickorna ut – exempelvis känner sig var femte flicka i gymnasiets årskurs två i Uppsala kommun otrygg om hon är ute på stan.
 
Länk till undersökningen: www.regionuppsala.se/lhu