Hälsa / Träning Hem / Boende Värderingar
Publicerat: 2023-06-30

Spaning

Upplevd otrygghet ökar

Upplevd otrygghet ökar

Den upplevda otryggheten bland svenskarna ökar. Enligt en undersökning som gjorts av Kantar Sifo på uppdrag av Verisure har den upplevda tryggheten hos befolkningen minskat med fyra procentenheter sedan 2019. Varannan svensk (51 %) har övervägt att flytta för att de känt sig otrygga i området de bor i.

Minst trygga i sitt område känner sig stockholmarna där endast 58 procent uppger att de är trygga i området de bor i. Även personer Östergötland sticker ut från landet i stort där endast 59 procent känner sig trygga i länet. Undersökningen visar att Jämtland, Halland och Gotland sticker ut från statistiken som de tryggaste länen i Sverige där 79 procent uppger att de känner sig trygga i sitt område.

Var tredje person i Sverige (31 %) känner sig orolig för att bli överfallen eller hotad utanför sitt hem. Störst är oron hos kvinnor i åldrarna 18–29 år, där hela 59 procent uppger att de är oroliga för att bli överfallna eller hotade. 40 procent av svenskarna är oroliga för att en familjemedlem ska bli överfallen eller hotad utanför hemmet – och nästan varannan svensk oroar sig när deras barn går hem när det är mörkt.

Att ha grannar och andra människor omkring sig är viktigt för känslan av trygghet, det uppger 43 procent av svenskarna i undersökningen. Även hundar ökar känslan av trygghet i hemmet. Var femte svensk (21 %) uppger att de skulle känna sig tryggare om de hade en hund hemma. Varannan svensk (47 %) uppger att brandsläckare i hemmet är den viktigaste saken för att känna sig trygg hemma. 86 procent av svenskarna anser att de har en god relation med sina grannar. Bäst grannrelationer har boende i kedje-/radhus, där 94 procent uppger att de har goda relationer, och boende i jordbruksfastighet, där siffran är 96 procent.

Boende i lägenhet har över lag sämre grannrelationer än riket i stort (77 % jämfört med 86 %). Bland de boende i hyresrätt uppger färre att de har en god relation med sina grannar (70 %). När det kommer till grannrelationer skiljer sig storstadsregionerna något från resten av Sverige. I Stockholms-, Göteborgs- och Malmöregionen uppger 83 procent att de har en god relation med sina grannar, jämfört med 87 procent i hela Sverige.

Andra resultat från undersökningen

  • Svenskarna är mest otrygga under vintern. November är den månad då flest svenskar känner sig otrygga (45 %), följt av december (40 %) och januari (38 %). Mer än varannan person upplever att den främsta anledningen till den upplevda otryggheten är mörkret.
  • Äldre personer upplever att de har bättre relationer med sina grannar än yngre. I åldersgruppen 50–64 år uppger 92 procent att de har en god relation med sina grannar, medan siffran är hela 96 procent bland personer i åldrarna 65–75 år. Det kan jämföras med hela Sverige där snittet är 86 procent.
  • Var femte svensk (21 %) uppger att de skulle känna sig tryggare om de hade en hund hemma.
  • Att ha grannar och andra människor omkring sig är viktigt för att känslan av trygghet, det uppger 43 procent av svenskarna. Detta gäller särskilt för de som bor i kedje-/radhus (46 %).
  • 78 procent uppger att tryggheten spelar stor roll i val av bostadsområde.
  • Kvinnor oroar sig i större utsträckning för sina barn (57 %) än män (50 %) när deras barn går hem på kvällen och det är mörkt.

 

Källa: https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/f_pdf,fl_attachment/ahgeyphdio7x42gosdmf

 

Bild: Press Verisure