Reklam
Publicerat: 2012-10-19

Spaning

Nfc vs QR i reklamen

Nfc vs QR i reklamen

Ett, av många, frågetecken kring hur konsumenterna ska använda sina mobiltelefoner för att interagera med reklam, produkter och dylikt är vilken teknik som ska användas. För tillfället står först och främst Nfc (Near Field Communication, bygger på RFID-chip)och QR-koder mot varandra. Ett pilotprojekt i USA genomfört av livsmedelsjätten Kraft ger en viss fingervisning av vad konsumenterna föredrar. I testet satte man en skylt i butiken bredvid Krafts paketerade ost och Nabisco kakor. Kunderna kunde där ladda ner olika recept till sina smartphones med hjälp av antingen Nfc eller QR-koder. Resultatet av testet visade att Nfc var 12 gånger populärare än QR. Andra slutsatser var att kunderna som använde Nfc i hög grad laddade ner recept och att den genomsnittliga tiden de spenderade vid butikshyllan var avsevärt längre än normalt (i genomsnitt 48 sekunder jämfört med de 5-10 sekunder man vanligen spenderar). Kraft menar att anledningen till Nfc popularitet till stor del beror på att tekniken är mycket enklare att använda än QR-koder (som t ex kräver att man laddar ner en speciell app i telefonen).