Ny app för smidigare kollektivåkande

Ny app för smidigare kollektiv-åkande

Transportföretaget Transdev lanserar Lumitrack, en lösning för bättre passagerarinformation. Lumitrack hjälper resenären att enkelt och snabbt se hur mycket plats det finns på en viss avgång och anpassa sin resa utifrån bussens beläggning. Försöken bedrivs inom ramen för ElectriCity-samarbetet.

Ett automatiskt passagerarräkningssystem (APC) samlar in data via sensorer och räknar antalet resenärer ombord. Informationen överförs i realtid och ger oss möjlighet att kommunicera den till resenärerna som befinner sig i trafiken. Beläggningsgraden indikeras genom färgerna grön, gult och rött och kan visas i flera olika informationskanaler, som en app, en webbsida, på utsidan av fordon eller på stationer och hållplatser.

 

Läs mer: http://news.cision.com/se/transdev/r/innovation-for-battre-kundupplevelse-i-kollektivtrafiken,c2554798