Resa
Publicerat: 2014-02-07

Spaning

Cykelväg för alla

Cykelväg för alla

Att cykla är hett världen över. I Stockholm har en ny cykelplan utformats för att göra det enklare och säkrare att cykla i staden. Några av åtgärderna innebär att underlätta cykelpendlingen genom att bygga nya cykelstråk, bygga fler cykelparkeringar och ändra prioritering av trafiksignaler.
Det danska företaget Copenhagenize Design Company har en vision om att göra våra städer bättre att leva i, och de menar att den bästa vägen att gå är genom cykeln. De har designat moduler av återvunnet material som snabbt och billigt kan läggas på stadens gator för att tydligt skärma av cykeltrafiken från bilarna.
I Minneapolis har en grupp dedikerade människor som kallar sig Bikeways for everyone satt upp en pop up-cykelväg genom provisoriska blomkrukor och grön färg. Avskärmningen från biltrafiken gör det både trevligare och säkrare att cykla i staden.
Kanske lite inspiration till Stockholm stad och övriga landet att ta efter?
Läs mer: http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Cykla-och-ga/Cykelplan-/
http://www.copenhagenize.eu/flow/index.html
http://bikewaysforeveryone.org/
http://vimeo.com/70435657