Resa
Publicerat: 2024-01-18

Spaning

Nya elbilar – inte bara i storstäderna

Nya elbilar – inte bara i storstäderna

Förra året utgjorde elbilar 38 procent av alla nyregistrerade personbilar i Sverige. Elbilarnas marknadsandel var lika stor i de norra länen som i de södra. Jämtland intog tredje plats med 38 procent elbilar, efter Stockholm med 42 och Halland med 40 procent. Andelen nya elbilar var över 50 procent i de små norrlandskommunerna Robertsfors och Vännäs. Det visar en sammanställning av Gröna Mobilister.

Norsjö är en utpräglad glesbygdskommun i Västerbotten med 3 900 invånare. År 2023 registrerades 42 nya personbilar i kommunen, varav 20 var elbilar och 10 var laddhybrider. Det innebär att 71 procent av de nya bilarna var laddbara, varav 48 procent var rena elbilar. Andelen elbilar i nybilsregistreringen i Norsjö kommun år 2023 var därmed högre än i Stockholms stad, med sina 46 procent, och i Sverige som helhet, där andelen var 38 procent.

 

Källa: https://2030.miljobarometern.se/kommun/

 

Bild: https://www.facebook.com/BastutraskJarnvagsstation/photos/a.528964393794611/3835232603167757/?type=3