Arbetsliv
Publicerat: 2015-06-09

Spaning

Nya krav på framtidens ledarskap

Nya krav på framtidens ledarskap

En ny rapport från Ledarna visar att den yngre generationens värderingar och förväntningar ruckar på nuvarande strukturer och normer kring chefsrollen. I rapporten, "Viktiga trender för morgondagens ledarskap", beskrivs att i framtiden kommer det vara alltmer eftertraktat med ett ledarskap i linje med jämställdhet, mångfald och hållbarhet.
Ladda hem rapporten här: http://www.ledarna.se/globalassets/rapporter/trender_morgondagens_ledarskap.pdf