Arbetsliv
Publicerat: 2013-11-20

Spaning

Mest kreativa utanför kontoret

Mest kreativa utanför kontoret

Debatten om hemarbete kontra kontorsnärvaro fortgår. Den ökade mobiliteten är en stark drivkraft men företag som t ex Yahoo har rapporterat negativa effekter av att personalen i allt större utsträckning jobbar någon annanstans än på kontoret och då till och med gått så långt att man förbjudit hemarbete. Undersökningsföretaget Research Now har på uppdrag av Sharp nu gjort en undersökning bland svenska små och medelstora företag om deras möjligheter att arbeta utanför kontoret, hur man vill samarbeta online och hur de idag delar dokument och information.
Undersökningen visar att i denna grupp så är de flesta för att jobba flexibelt. Några av de intressantaste siffrorna:
- 37 procent av de anställda anger att det under det senaste året har blivit viktigare för dem att kunna jobba på distans.
- 50 procent känner sig som mest kreativa utanför kontoret
- 43 procent tror att de skulle bli mer effektiva om de hade bättre möjligheter att samarbeta online.
Läs mer om undersökningen här: http://news.cision.com/se/sharp-electronics--nordic--ab/r/50-procent-av-svenska-anstallda-mest-kreativa-utanfor-kontoret,c9495150