Nya motionsvanor under corona-våren

Nya motionsvanor under corona-våren

Friskis&Svettis har tittat närmre på hur svenskarnas träningsvanor sett ut under våren. Resultatet visar att varannan svensk gjort en förändring i hur de rört på sig i motionssyfte under april till och med juni i år, jämfört med samma period föregående år. Var fjärde uppger att de rört sig mer, medan lika många uppger att de rört sig mindre.

Bland de yngsta (18–29 år) finns den största ökningen i fysisk aktivitet ­– var tredje (31%) uppger att man rört på sig mer. Samtidigt som de äldsta (65–79 år) visar på den största minskningen, hela 31 procent har rört på sig mindre. Geografiskt sett har man i Stockholmsområdet uppgett den största ökningen, där 29 procent har rört på sig mer. Göteborgsområdet och Östra Mellansverige är de områden där man i högst utsträckning (31%) uppgett att man rört på sig mindre.

 

Källa: https://www.friskissvettis.se/Press

 

Bild: Press Friskis & Svettis