Seniorer visar stort intresse för digitaliserad vård

Seniorer visar stort intresse för digitaliserad vård

De europeiska seniorerna har ett stort intresse och förtroende för ny teknik som hjälp i vardagen. Många är även positiva till digitaliseringen av vården. Men användningen av digitala applikationer och tekniska lösningar i hemmet är fortsatt låg. Det visar en ny rapport från teknikföretaget Doro.

Rapporten ”Från rullator till robot – seniorers inställning till teknik som hjälpmedel i vardagen” bygger på en europeisk undersökning som genomförts av Novus på uppdrag av Doro och ger många insikter om europeiska seniorer. Totalt har 5 000 seniorer tillfrågats varav 1000 svenska. När det gäller svenska seniorer visar rapporten bland annat att 84 procent vill kunna bo kvar hemma så länge som möjligt, även om det finns viss oro för att inte kunna ta hand om sig själv, och för inbrott och olyckor.

Överlag är inställningen till smarta lösningar i hemmet ibland europeiska seniorer positiv; 37 procent av seniorer säger att de skulle lita på smarta hemlösningar medan 40 procent säger att de delvis skulle lita på dem. Men användningen av denna typ av teknik är fortsatt låg. Endast 14 procent av seniorer använder tekniska verktyg som trygghetslarm, fallsensorer, fjärrtillsyn eller hälsoappar idag. De seniorer som idag använder denna typ av produkter anser i större utsträckning att de känner sig trygga i hemmet (60 procent). Dessutom bidrar denna typ av lösningar till att de anhöriga känner större trygghet för senioren (58 procent).

I Europa ser seniorerna positivt på digitaliseringen av vården; 42 procent av de europeiska seniorerna jämfört med 49 procent för de svenska pensionärerna tycker att det är bra att vården digitaliseras.

Läs mer: http://www.mynewsdesk.com/se/doro_ab/documents/fraan-rullator-till-robot-seniorers-instaellning-till-teknik-som-hjaelpmedel-i-vardagen-81435