Arbetsliv Kultur / Fritid Media Reklam Teknik / Prylar Utbildning Värderingar
Publicerat: 2023-10-11

Spaning

Svenskarna och internet 2023

Svenskarna och internet 2023

Internetstiftelsens har presenterat sin årliga rapport Svenskarna och internet. I år har man valt att fokusera lite extra på hur människor ser på integritet i spåren av politikernas ökade fokus på användning av avlyssning och övervakning samt hur AI kommer att påverka samhället.

Integritet

När det handlar om att bekämpa brott tycker 70 procent av de tillfrågade i undersökningen att den personliga integriteten får ge vika, och att kameraövervakning med ansiktsigenkänning ska vara tillåten på offentlig plats. Ännu fler, 9 av 10, tycker också att polisen ska ha rätt att undersöka privata nätkonversationer vid brottsmisstanke. 8 av 10 tror även att det är sannolikt att främmande makt kan komma över samhällskritisk information via olika former av cyberattacker i Sverige.

Hur kommer AI att påverka framtiden?

En tredjedel tror på en negativ påverkan, medan knappt en av fem tror att AI kan komma att ha en positiv påverkan. Över alla åldrar har 3 av 10 har testat ett AI-verktyg, medan 60 procent av alla mellan 18 och 34 har testat tekniken.

Sociala medier

Tiktok fortsätter att växa hos 00-talisterna. Tre fjärdedelar finns på plattformen. Även X – som tidigare hette Twitter, växer. Mest ökar X i popularitet bland 90- och 00-talister, och uppges användas av 20 procent av svenskarna, varav 9 procent använder den dagligen. (En ökning med 2 procentenheter i bägge fall, jämfört med förra året.)

 

Källa: https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2023/sammanfattning/

 

Bild: Depositphotos