Hälsa / Träning Hem / Boende Mode / Design
Publicerat: 2024-03-04

Spaning

Nytt index för fysisk och mental hälsa i städer

Nytt index för fysisk och mental hälsa i städer

Researchföretaget RISE Research Institutes of Sweden, har i samarbete med internationella forskare, utvecklat ett ramverk och index för hur den byggda miljön påverkar människors fysiska och mentala hälsa.

The NeuroDesign Index (NDIX) utvecklas av forskare inom neurovetenskap, arkitektur och design som en ny metod för att utvärdera och förbättra hur urbana miljöer påverkar individers hälsa och välbefinnande. Index har potential att bli ett verktyg för att främja ökad folkhälsa och välbefinnande i stadsmiljöer globalt.

Neuroarkitektur och Neurodesign är ett nytt tvärvetenskapligt forskningsfält som ger fördjupad kunskap kring hur hjärnan svarar på arkitektur och design och hur byggda miljöer påverkar människor psykologiskt och fysiologiskt. Genom denna kunskap möjliggörs medvetna val som främjar mänsklig, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i stadsutvecklingsprocessen.

Projektet finansieras av Vinnova och projektdeltagare är utöver RISE Neuro & Design Scandinavia AB, Boverket och Folkhälsomyndigheten.

 

Källa: https://www.ri.se/sv/nyheter/varldsunikt-index-for-okad-fysisk-och-mental-halsa-i-stader

 

Bild: Depositphotos