Hem / Boende
Publicerat: 2023-03-01

Spaning

Nytt koncept för ett mer hållbart boende

Nytt koncept för ett mer hållbart boende

SKB har via en tävling vunnit och tilldelats en ny markanvisning av Stockholms stad. På Årstafältet planeras ett kvarter med 134 kooperativa hyresrätter, där Coop Butiker & Stormarknader kommer att finnas i entrévåningen. Förutom handel och serviceinrättningar satsar Coop på odling av örter och grönsaker i samverkan med SKB.

Fastigheten i fyra till åtta våningsplan byggs i trä, natursten och återvunnet material. Koldioxidsnål betong används till garage och stomförstärkning. Det är ett lågenergihus med solkraftverk och fossilfri el, vilket får ner energianvändningen till nivåer som ligger cirka 25 procent under det svenska myndighetskravet.

Hållbarhet är genomgående i processen, inte bara när det gäller material och energi. Kvarteret vårdas av egen fastighetsskötare i samarbete med ett kvartersråd som drivs av de boende. Kvarterslokaler och gröna gårdar bidrar till gemenskap och trygghet. Odling på gården kompletteras med Coop Butiker & Stormarknaders planer på en butik med saluhallskänsla där inredningen också skapas av återvunnet material.

 

Källa: https://kjellandersjoberg.se/en/posts/ks-team-vinner-markanvisning-i-arstafaltet/

 

Bild: Press SKB