Mat / Dryck
Publicerat: 2021-01-05

Spaning

Ökad efterfrågan på lokalproducerat

Ökad efterfrågan på lokalproducerat

Mer än en tredjedel av svenskarna, 35 procent, har fått ett ökat intresse för att köpa lokalt producerade produkter i jämförelse med före pandemiutbrottet av Covid-19. Det visar Orklas Hållbarhetsbarometer, som kartlägger svenskarnas syn på hållbart vardagsliv.
Orkla ser att frysta färdigrätter skjuter i höjden, framförallt växtbaserade alternativ. Svenskarna handlar även hygienprodukter i betydligt större utsträckning, och man ser att hemmamyset gör att vi äter mer chips i tv-soffan.
Undersökningen har även tittat på en rad andra områden och eventuella förändrade beteenden inom bland annat synen på klimatförändringarna, miljöpåverkan från produkter och köttkonsumtion, men har inte kunnat se några större förändringar i beteende.
Hållbarhetsbarometern kartlägger svenskarnas syn på hållbart vardagsliv och har nu genomförts för andra året i rad. Orklas Hållbarhetsbarometer bygger på en webbaserad kvantitativ studie, som genomfördes av Ipsos på uppdrag av företaget Orkla under oktober 2020. Underlaget består av 1 000 svenska respondenter som motsvarar ett representativt urval med hänsyn till kön, ålder och region. Samtliga respondenter över 18 år. Samma undersökning har även genomförts i Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen.
 
Källa: https://www.orkla.se/news/okad-efterfragan-pa-lokalproducerat-under-coronapandemin/
 
Bild: Press Orkla