Värderingar
Publicerat: 2021-02-02

Spaning

Ökad framtidsoro bland unga

Ökad framtidsoro bland unga

Fler unga oroar sig för framtiden samtidigt som färre ser möjligheter att påverka den. Det visar den årliga generationsrapporten från Ungdomsbarometern. Intresset för att leva hälsosamt ökar men det gör även stressen över olika saker i tillvaron. Rapporten visar också att årets stora ämnen som pandemin och BLM påverkar vilka frågor som ungdomar tycker är viktigast.
Andelen unga, 15-24 år, som oroar sig för framtiden har ökat från 29 procent 2019 till 34 procent 2020. Dessutom har andelen unga som tycker att de har stora möjligheter att påverka sin framtid sjunkit från 69 procent till 59 procent. Lika dystert är det när det gäller ungas möjlighet att påverka sitt liv ”här och nu”. Där har siffran sjunkit från 53 procent 2019 till 39 procent 2020.
Även stressen i tillvaron ökar, och framförallt är det förväntningarna unga har på sig själva som driver den negativa trenden. 57 procent anger att de är stressande över förväntningar på sig själva, en ökning med fem procentenheter sedan året innan.  45 procent känner sig stressade över sin utbildning eller sitt jobb och 42 procent känner sig stressade över sin närmaste framtid. Även där är siffrorna högre än 2019 då motsvarande 42 procent och 38 procent upplevde stress på grund av detta.
Pandemin och andra stora omvärldshändelser har även påverkat vilka samhällsfrågor som är viktigast för dagens unga. ”Ökade resurser till sjukvård och omsorg” har gått om ”Miljö och Klimat” som den viktigaste samhällsfrågan i spåren av pandemin. En av de samhällsfrågor som ökat mest jämfört med året innan är ”motverka rasism” (från 33% till 41% ) vilket även avspeglas i de begrepp unga använder för att beskriva sig själva – där antirasist nu toppar listan.
 
Källa: https://www.ungdomsbarometern.se/rapportslapp-generation-z-2021/
 
Bild: Press Ungdomsbarometern