Hem / Boende Värderingar
Publicerat: 2021-10-20

Spaning

Mindre städer attraherar unga vuxna

Mindre städer attraherar unga vuxna

En ny undersökning från AFRY visar att unga vuxna är villiga att följa de industrisatsningar som görs runtom i Sverige – det är mindre städer och samhällen med goda arbetstillfällen och prisvärda bostäder som lockar när dagens unga svenskar väljer var de vill bo i framtiden.
AFRYs undersökning visar att unga svenskar, i åldrarna 18-35 år, föredrar mindre till mellanstora städer. I Sverige vill varannan ung vuxen (51 procent) bo i en mindre stad med färre än 100 000 invånare. Endast 12 procent föredrar miljonstaden. Och pandemin har påverkat en femtedel (22 procent) till en mer negativ inställning gentemot att leva i städer.
Ungas främsta drivkraft när de väljer var i landet de vill bo är tillgången till jobb och prisvärda bostäder, följt av närheten till familj och vänner, samt naturområden.
Det är just tillgången till jobb, kultur- och nöjesliv, skola och omsorg samt väl fungerande kollektivtrafik som unga vuxna anser är fördelarna med att bo i en stad – oavsett storlek. Det som har betydelse är närheten, att kunna bo inom 15-30 minuters radie till de olika komponenterna i vardagslivet. Grönområden är vad unga vuxna vill ha allra närmast sin bostad.
 
Källa: https://mb.cision.com/Public/15400/3436102/a973140c60837d44.pdf
 
Bild: Depositphotos