Hälsa / Träning
Publicerat: 2021-03-10

Spaning

Ökad oro bland barn

Ökad oro bland barn

I rapporten ”Första året med pandemin – Om barns mående och utsatthet” redovisar Bris samtalsutvecklingen under 2020 och belyser utifrån forskning och rapporter hur barns situation hittills påverkats under pandemin. För barn som redan innan pandemin befann sig i en utsatt situation; som led av psykiska besvär, som har föräldrar med psykisk ohälsa eller missbruksproblem, och barn som lever med våld i hemmet, har pandemins följder blivit särskilt utmanande.
Några av rapportens slutsatser:

  • Restriktioner har lett till färre skyddsfaktorer i barns liv
  • Pandemin har förstärkt dåligt mående
  • Betydligt fler konflikter inom familjen
  • Ökad utsatthet för våld i hemmet

Samtalsförändringar i urval 2020 jämfört med 2019
Under året har Bris haft 31 497 kontakter med barn
– fler än någonsin tidigare. Det är 16 procent fler samtal än under 2019.
Samtal om ångest: + 61 procent
Samtal om nedstämdhet: + 55 procent
Samtal om familjekonflikter: + 43 procent
Samtal om psykiskt våld: + 32 procent
Samtal om fysiskt våld: + 28 procent
 
Källa: https://www.bris.se/globalassets/pdf/rapporter/bris_ar_2020_webb_low.pdf
 
Bild: Press Bris