Hälsa / Träning
Publicerat: 2016-05-19

Spaning

Ökad psykisk ohälsa bland svenska ungdomar

Ökad psykisk ohälsa bland svenska ungdomar

Stockholms Stadsmission har presenterat sin nya Barn- och Ungdomsrapport, som i år belyser den ökade psykiska ohälsan bland unga. Rapporten visar att allt fler unga, mellan 15-25 år, uppger att de mår sämre psykiskt. Enbart i Stockholms läns landsting har antalet unga som söker hjälp hos Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) fördubblats på tio år. Och trots att en nollvision mot självmord sattes redan 2008 minskar inte antalet unga som väljer att ta sitt liv. Bland unga män är det idag den vanligaste dödsorsaken.
Läs mer om rapporten och ladda ner den på: http://www.stadsmissionen.se/Press--opinion1/Press--arkiv/Pressmeddelanden/Allt-fler-barn-och-unga-lider-av-psykisk-ohalsa/