Hem / Boende Kultur / Fritid
Publicerat: 2018-08-13

Spaning

Ökad respekt för insekter

Ökad respekt för insekter

Insekter är en given sommarsnackis. Men pratet har ändrat karaktär. Förr talades det om hur man skulle bli av med mygg, knott och getingar. Det gillrades getingfällor och sprutades. I dag är attityden annorlunda. Insektshotell är en storsäljare. Biodlingen skenar.
Förra sommaren noterade många att det fanns färre mygg. Detta ledde till en oro för att det inte skulle finnas nog med mat för fåglar som exempelvis tornseglare. På försommaren i år handlade många facebookinslag om att det var märkvärdigt tyst bland de blommande fruktträden. Det förväntade surret från pollinerare som humlor och bin saknades.
Attityden till insekter håller på att ändras. Den som förr reflexmässigt slog ihjäl flugor och getingar som irrat in i huset jagar nu ut dem i naturen i stället.
Weeping Willowssångaren Magnus Carlsson ägnade en god del av sitt sommarprogram åt att tala om insekter. Lyssnarna fick lära sig att det finns 271 olika arter av vilda bin. De flesta lever som solitära bin och sticks inte, eftersom de inte har ett bisamhälle att försvara.
Trädgårdstidningar ger tips på hur man ska få bin och fjärilar att trivas. Nästa sommar kanske det också publiceras tips på hur man får tornseglarnas favoritkäk myggen att trivas. Tornseglarnas skrin är ett sommarljud som skulle saknas om det försvann.