Ökad rörlighet på bankmarknaden

Den svenska bankmarknaden har präglats av stor lojalitet och att kunderna är trogna sina banker. Men kanske är en förändring på gång. Konkurrensverket har låtit civilekonomen Jeanette Carlsson Hauff studera rörligheten på bankmarknaden och hennes rapport visar på en intressant utveckling.

I rapporten uppges att 20 procent av de till­frågade bankkunderna 2017 hade bytt bank, helt eller delvis, de senaste tre åren. Vid liknande undersökningar 2001 och 2009 var den andelen 14–15 procent. Kunderna har också i ökande utsträckning mer än en bank. Andelen som endast har en bank har sjunkit från 61 procent 2009 till 47 procent 2017. Dock är det fortfarande så att de allra flesta har någon av storbankerna som sin huvudbank.

Undersökningen visar också att många bankunder ”shoppar runt” och letar efter bättre villkor, vilket är bra för konkurrensen. Men trots det är det fortfarande svårt att byta. Vilket bland annat visas av att. Andelen som har försökt att byta eller funderat på det, men som slutligen inte bytte har fördubblats från 2009, från runt 15 procent till 31 procent.

Läs mer (betalsida):
https://www.dn.se/ekonomi/vanligare-att-byta-bank-i-jakt-pa-battre-villkor/