Arbetsliv Hälsa / Träning
Publicerat: 2020-10-01

Spaning

Ökad stress hos småföretagen

Ökad stress hos småföretagen

I en nyligen genomförd Novusundersökning så framgår det att drygt fyra av tio företagare med 1-10 anställda anser att stressen har ökat bland medarbetarna. Undersökningen visar också att vissa branscher sticker ut. I exempelvis byggbranschen där en dryg fjärdedel, av företagarna upplever att stressen bland medarbetarna ökat. Bland företagsledarna upplever kvinnor (hälften) i större utsträckning än män (knappt 4 av tio) att stressen har ökat. Undersökningen visar också att företagare med enskild firma (knappt sex av tio) i högre utsträckning än aktiebolagen (fyra av tio) uppger att stressen har ökat.
 
Källa: https://www.lansforsakringar.se/stockholm/privat/om-oss/press-media/pressmeddelanden/326609/
 
Bild: Depositphoto