Värderingar
Publicerat: 2021-04-19

Spaning

Ökat förtroende för de flesta samhälls-institutioner

Ökat förtroende för de flesta samhälls-institutioner

Den årliga SOM-undersökningen, där data samlades in under hösten år 2020, visar att förtroendet för alla samhällsinstitutioner var lika starkt, eller starkare, som vid mättillfället år 2019. Särskilt gäller det sjukvården, grundskolorna, Folkhälsomyndigheten samt riksdag och regering – och i lägre utsträckning även journalister, polisen och försvaret. Undersökningen visar även att förtroendet varierar med partitillhörighet: högre hos de på vänsterkanten, lägre på högerkanten. Men klyftorna har samma proportioner som vid mättillfället år 2019, och pandemin har alltså inte drivit på en ökad politisering av samhällsförtroendet.
 
Källa: https://www.gu.se/nyheter/svenska-trender-1986-2020-ute-nu
 
Bild: Depositphotos