Media Värderingar
Publicerat: 2016-02-10

Spaning

Tryggare Twitter

Tryggare Twitter

För att komma tillrätta med hat och trollande i sociala medier inför nu Twitter ett ”Trust and Safety Council”. Rådet består av ett 40-tal organisationer och ska ha till uppgift att ta fram riktlinjer för vad som är ok beteende på Twitter. Man vill även säkerställa att alla ska ha rätt att uttrycka sin åsikt utan att riskera hat och förföljelse. Detta ligger helt i linje med trenden ”Globalmoral” som vi har observerat för 2016. Intressant att se hur privata företag går i spetsen för dessa regler och inte myndigheter och politiker.
Läs mer här:
https://blog.twitter.com/2016/announcing-the-twitter-trust-safety-council
https://about.twitter.com/safety/council