Kultur / Fritid Utbildning
Publicerat: 2014-07-14

Spaning

Ökat läsande

Ökat läsande

Efter flera av minskande läsförståelse hos svenska pojkar finns nu tecken på att trenden är på väg att vända. Enligt ny statistik från SCB så svarade 64 procent av pojkarna i årskurs 4-6 att de läser böcker minst en gång i veckan. Det är en ökning jämfört med 2008-2009, då 55 procent svarade ja. Siffran för flickor är fortsatt högre, drygt 76 procent.
Läs mer på: http://www.dn.se/nyheter/sverige/lasandet-bland-pojkar-okar-kraftigt/