Arbetsliv Kultur / Fritid Utbildning Värderingar
Publicerat: 2024-02-25

Spaning

Svenskar vill inte bli chef

Svenskar vill inte bli chef

Randstad har genomfört en undersökning i vilken det framkommer att svenskarna är mindre intresserade av att bli chefer/ledare än arbetstagare i andra länder.

Bara 37 procent av de svenskar som deltog vill ha mer ledaransvar att jämföras mot 47 procent för de från andra länder.

Balansen mellan arbete och fritid har blivit viktigare i Sverige och säkert en bidragande orsak till att färre vill ha ledaransvar.

Bild: toppng.com