Arbetsliv Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2019-09-06

Spaning

Oro för AI-utvecklingen

Oro för AI-utvecklingen

Många svenskar är oroliga för hur AI-tekniken används. Åtta av tio svenskar (84 procent) uppger att de i någon grad är oroliga över utvecklingen av AI och bara sex procent uppger att de inte alls är oroliga. Det framkommer i en undersökning som mjukvaru- och tjänsteföretaget Tieto låtit genomföra med hjälp av YouGov.
Den största oron till att låta en AI hantera personlig data är kopplat till en rädsla för att den kan missbrukas (57 procent anger detta), används i fel och dåliga syften (50 procent), används på ett osäkert sätt (50 procent), eller att feltolkningar sker (50 procent). Bara 4 procent uppger att de inte alls är oroliga över hur AI kan tänkas hantera deras personliga data.
Läs rapporten: https://campaigns.tieto.com/AIsurvey2019
Bild: Depositphoto