Arbetsliv Teknik / Prylar Utbildning Värderingar
Publicerat: 2023-06-20

Spaning

Många unga i Norden positiva till AI och Metaverse

Många unga i Norden positiva till AI och Metaverse

Nästan hälften av unga i Norden i åldrarna 16–25 år tror att AI och Metaverse kommer att påverka samhället positivt. Det visar Fryshusets och Samsung Electronic Nordics ”Solve For Tomorrow Report 2023”. Undersökningen visar också att nästan hälften tror att AI kommer förbättra arbetsmarknaden och att skolundervisning i Metaverse skulle göra att man lär sig mer. Men den visar också att tjejer använder den nya tekniken i mindre utsträckning än killar.

Undersökningen visar att nästan hälften (43%) tror att AI och Metaverse kommer att påverka samhället mer positivt än negativt. 29 procent svarar att de använder AI-hjälpmedel minst en gång i veckan och 16 procent varje dag. Men siffrorna skiljer sig mellan killar och tjejer, då fler killar (35%) anser sig ha kunskap om, använder sig av och vill påverka utvecklingen av AI och Metaverse, än tjejer (24%).

Unga är positivt inställda till hur AI kan påverka deras jobbmöjligheter framöver. 35 procent tror att tekniken kommer påverka deras chanser mer positivt än negativt och 42 procent menar att AI kan leda till roligare arbeten. En majoritet tror också att de lär sig mer med hjälp av AI 38%). Däremot menar en hel del unga (39 %) att det saknas kunskap i skolan om digitala verktyg. Samtidigt tycker 63 procent att samhället ska reglera vad tekniken kan utföra.

 

Källa: https://api.fryshuset.se/wp-content/uploads/2023/06/Solve-for-Tomorrow-Report-2023-svenska.pdf

 

Bild: Press Fryshuset