Hälsa / Träning
Publicerat: 2022-09-16

Spaning

Oro i omvärlden påverkar ungas hälsa

Oro i omvärlden påverkar ungas hälsa

Oro som skapas av omvärldens problem påverkar också hälsan, det visar en ny Sifo-undersökning gjord på uppdrag av WW ViktVäktarna. Drygt en av fyra svenskar – främst unga – uppger att deras hälsa drabbas av det oroliga samhällsklimatet. Samtidigt är viljan till förändring stor: nio av tio vill förbättra sina hälsovanor. Drygt en av fyra (28%) uppger att deras hälsa påverkas negativt av det rådande världsläget; och då särskilt unga. En tredjedel (34%) av alla 16–34-åringar uppger att deras hälsa försämras av oron i omvärlden medan andelen är mindre bland 35-55-åringarna (26%) och lägst bland 56-79-åringarna (24%). Samtidigt som samhällsklimatet försämrar hälsan är viljan till förändring stor. Hela nio av tio (93%) uppger att de vill förbättra sina hälsovanor. Flest (57%) har ambitionen att röra på sig mer. Att äta hälsosammare (40%), sova bättre (40%) och gå ner i vikt (40%) är andra hälsomål bland Sveriges befolkning.

 

Källa: https://news.viktvaktarna.se/pressreleases/ny-sifo-visar-oron-i-omvaerlden-foersaemrar-ungas-haelsa-3203613

 

Bild: Press Viktväktarna