Hälsa / Träning Resa Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2019-04-26

Spaning

Få håller hastigheten i trafiken

Få håller hastigheten i trafiken

Ett riksdagsmål sattes med ambition att antalet döda i trafiken ska halveras från 2009-2020. Ett av delmålen var att få 80% att hålla sig inom trafikhastighetsbegränsning i biltrafiken. Undersökningen visar att  66% höll sig inom trafik hastighetsbegränsningen 2018, varav 67% höll sig inom laglig hastighet 2017. Svårast var 40 vägar där antalet som höll hastigheten var enbart 53%. Ett problem med att få håller sig inom haastighetsgränsen vid 40 vägar är att både gång och cykeltrafikanter ofta befinner sig på dessa vägar som gör att risken för olyckor både ökar och blir mer allvarliga. Ett sätt som man försöker arbeta med för att åtgärda denna problematik är att öka antalet trafiksäkerhetskameror, fler poliskontroller och andra tekniska system för att hålla föraren inom hastighetsgränsen. Intressant är att både 60 och 70 vägar håller 80% sig till hastighetsgräsen. Det är därmed i just trafiktäta områden som man bör fokusera på att minska olyckor genom lägre hastigheter.
Läs mer: https://www.vti.se/sv/Publikationer/Publikation/hastigheter-pa-kommunala-gator-i-tatort_1307051