Hälsa / Träning Värderingar
Publicerat: 2016-11-25

Spaning

Oroliga unga

Oroliga unga

Hälften av Sveriges ungdomar känner ångest eller nedstämdhet inför framtiden och fyra av tio saknar en vuxen att prata med. Det visar undersökningen Unga röster 2016, tema: Integration, som genomförts av organisationen Mentor Sverige och Ungdomar AB. Den visar också att unga saknar vuxnas vägledning; hela sju av tio önskar sig bättre stöd av vuxenvärlden under skolgången. Den dystra bilden som utmålas förstärks av att många unga uppger att de inte känner sig lyssnade på och tagna på allvar av samhället. Av de som uppger att de inte känner sig hörda känner hela 69 procent oro och nedstämdhet inför framtiden. Årets studie har även tittat närmare på ungas tankar kring integrationsfrågan, 64 procent är frustrerade av att segregationen ökar och 54 procent tycker att de har ett personligt ansvar för integrationen. Dubbelt så många killar som tjejer uppger dock att de inte bryr sig om segregationen över huvud taget.
Ladda ner och läs rapporten här: http://ungdomar.se/img/upload/pdfs/unga-roster-2016-RED-SR.pdf