Arbetsliv Hälsa / Träning Utbildning Värderingar
Publicerat: 2022-03-25

Spaning

Ungas värderingar 2022

Ungas värderingar 2022

Rapporten Ungdomsfokus är en årligen återkommande kvantitativ undersökning om 15-29 åringars livsstilar, värderingar, drömmar och åsikter. Den senaste undersökningen genomfördes av Rasmussen Analys tillsammans med Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. Rapporten har fokus på fyra olika områden:

  • En värderingsstyrd ungdomsgeneration
  • Så vill dagens unga förändra arbetslivet
  • Framtidens ledare drivs av vilja att påverka
  • Unga och konsten att leda sig själv

Rapporten visar att det finns ett sjudande engagemang och en genuin förändringsvilja hos samtidens unga. De vanligaste värderingar som unga ger uttryck för är sprungna ur en övertygelse om allas lika värde och en omsorg om vår planet. Resultaten visar att ledarskap för unga inte handlar om en snygg titel på CV:t. Istället är ledarskap ett verktyg som kan användas för att skapa positiv förändring i enlighet med ens värderingar. Hela sju av tio är nyfikna på ledarskap och kan tänka sig att leda.
I arbetslivet strävar majoriteten efter att få syssla med något som känns genuint meningsfullt. Ambitionerna är höga. Sex av tio strävar alltid efter att prestera på toppen av sin förmåga. Samtidigt är värnandet om den psykiska hållbarheten prioriterad, många oroar sig för stress och obalans i arbetslivet. Dagens unga har vuxit upp i en turbulent tid där sociala medier varje dag överöser dem med tillrättalagda versioner av ett lyckat liv.
Att prata om psykisk ohälsa har däremot blivit allt mindre stigmatiserat, mycket tack vare den unga generationens egna vittnesmål. Kanske är det en av anledningarna till att unga nu så tydligt uttrycker att de värnar om balansen i livet. Vi ser det när de beskriver den ideala arbetsgivaren: en av de tre viktigaste aspekterna för en arbetsgivares attraktivitet är att det ska finnas möjlighet till just balans mellan arbete och fritid/familjeliv. Det är alltså en kombination av höga ambitioner, starka värderingar och en strävan efter meningsfullhet som står i centrum för dagens unga.
Även om psykisk hållbarhet poängteras tycks unga inte likställa det med att ”arbete” och ”fritid” är två motpoler som behöver balanseras mot varandra. Istället utgår många från att de värderingar vi har i livet även bör genomsyra våra arbetslivsval. Att arbete och ledarskap får vara ett levande, glädjefyllt uttryck för det som är viktigast för oss på riktigt.
 
Källa: https://rasmussenanalys.se/ungdomsfokus/
 
Bild: Screen shot