Resa
Publicerat: 2021-10-05

Spaning

Över hälften av alla nya bilar laddbara

Över hälften av alla nya bilar laddbara

Andelen laddbara bilar av nyregistreringarna uppgick till 54 procent i september, varav 33 procent av registreringarna var elbilar visar statistik från Bilsweden. Under september månad ökade nyregistreringarna av elbilar med 103 procent samtidigt som laddhybriderna minskade med drygt 23 procent jämfört med samma månad i fjol. Hittills i år, januari-september, uppgår andelen till ca 42 procent där elbilarna står för 16 procent av nyregistreringarna och laddhybriderna för ca 26 procent. Ökningen av laddbara fordon sker nu primärt hos privatkunder. Dämpningen av laddbara bilar hos företagskunderna har däremot uppkommit på grund av de förändrade förmånsreglerna som trädde i kraft den 1 juli i år.
 
Källa: https://www.bilsweden.se/statistik/Nyregistreringar_per_manad_1/nyregistreringar-2021/fordonsregistreringarna-minskade-i-september
 
Bild: Depositphotos