Resa Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2022-10-25

Spaning

Gotlandsfärja med vätgasdrift

Gotlandsfärja med vätgasdrift

Gotlandsbolaget blir först i världen med att sjösätta en katamaran med vätgasdrift, sjösättningen är satt till senast 2030. Båten kommer att ta 3 timmar. Fartyget är ett koncept och kallas Gotland Hydrocat.

Fartyget ska ge bättre kapacitet och minskade utsläpp för att nå 0-visionen 2045.

Foto: Gotlandsbolaget