Resa
Publicerat: 2016-02-09

Spaning

Pendelprognos förutser resandet

Pendelprognos förutser resandet

SJ och dotterbolaget Stockholmståg uppger att man nu är först i världen med att utveckla en tjänst som förutser förseningar i kollektivtrafiken för pendeltågsresenärerna i Stockholm. Tekniken lanseras den 9 februari genom appen Pendelprognos. Via den matematiska algoritmen som ligger till grund för appen Pendelprognos får resenärerna tillgång till realtidsinformation för pendeltågen, säkrare trafikinformation vid förseningar och möjlighet att se var det finns bäst chans till sittplats ombord. Pendelprognos ger också en överblick kring hur många andra resenärer som befinner sig vid tågets olika delar, vilket kommer öka chanserna att hitta en sittplats just för den aktuella resan.
Läs mer om appen här: http://pendelprognos.technology/