Resa
Publicerat: 2020-02-12

Spaning

Krav på laddstolpar vid nya parkerings-platser

Krav på laddstolpar vid nya parkerings-platser

Nu införs krav på laddstolpar när nya parkeringsplatser byggs. Reglerna varierar något, i vissa fall säger kraven att endast laddinfrastruktur i form av kanaler för elkablar behöver dras fram till varje parkeringsplats. I andra fall måste det finnas minst en fysisk laddstolpe installerad. Reglerna införs efter krav från EU.
När nya bostäder byggs, eller vid större renoveringar med fler än tio parkeringsplatser är kravet att laddningsinfrastruktur ska dras fram till alla parkeringsplatser i de fall där parkeringarna tillhör bostäder. För parkeringsplatser som inte hör till bostäder, till exempel kontor och parkeringsgarage är kraven lite annorlunda. Där måste laddningsinfrastruktur finnas förberedd till var femte parkeringsplats och dessutom måste det finnas minst en fysisk laddstolpe. De nya kraven på laddning vid bostäder gäller till exempel inte för den enskilda villaägaren. Utan är riktat till främst bostadsrätter och hyresfastigheter.
 
Källa: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7405202
 
Bild: Depositphoto