Privatekonomi Resa
Publicerat: 2016-12-12

Spaning

Positiv ekonomisk effekt av delningsekonomin enligt Lyft

Positiv ekonomisk effekt av delningsekonomin enligt Lyft

Lyft, som i likhet med Uber är en viktig spelare i den nya delningsekonomin, har publicerat sin ”2017 Economic Impact Study”-rapport. Rapport är framtagen av Land Econ Group och visar vilken (positiv) ekonomisk effekt Lyft haft. Enligt rapporten så har företagets delningstjänst bidragit med 750 miljoner dollar till lokala ekonomier. Man har dessutom sparat in 26 miljoner timmar i transporttid enligt de som utnyttjat företagets tjänst. Andra positiva effekter som lyfts fram i rapporten är att många resor har startat i områden där det annars är svårt att få transporter.
Läs mer här: https://blog.lyft.com/posts/lyft-drives-economy