Shopping
Publicerat: 2021-08-17

Spaning

Positiv inställning till obemannade butiker

Positiv inställning till obemannade butiker

Majoriteten av kunderna uppskattar den ökade tillgänglighet som de obemannade butikerna medför. Enligt en studie som HUI och BankID har genomfört är det än så länge 2 av 10 av befolkningen i Sverige som har prövat att handla i en obemannad butik. Av dem som inte har prövat kan 7 av 10 tänka sig att göra det. Fördelarna är enligt konsumenterna att det är öppet, snabbt och nära i lägen där det tidigare inte fanns någon service alls. För de konsumenter som inte kan tänka sig att besöka en obemannad butik är avsaknaden av ett socialt sammanhang en viktig orsak. De vill ha service (71 procent) och träffa människor (43 procent) när de besöker en butik. En tredje faktor som anges är att den obemannade butiken uppfattas som otrygg (30 procent).
 
Källa: https://hui.se/obemannade-butiker/
 
Bild: Depositphotos