Resa
Publicerat: 2022-02-17

Spaning

PostNord testar leveransrobot

PostNord testar leveransrobot

Under året kommer en självkörande leveransrobot att testas i Norra Djurgårdstaden. Testerna syftar till att lära sig mer om interaktionen mellan människa och robot samt skapa en förståelse för behoven av leveranser hos de boende i Norra Djurgårdstaden. Av säkerhetsskäl så kommer roboten till en början att styras manuellt och en person från teamet kommer finnas inom 15 meter avstånd. Testerna är ett samarbete mellan PostNord och teknikföretaget Hugo Delivery AB.
 
Källa: https://www.facebook.com/norradjurgardsstaden
 
Bild: Facebook