Media Värderingar
Publicerat: 2019-01-11

Spaning

Prenumerationer driver intäkter

Prenumerationer driver intäkter

Klickokratin på väg ut. Kvalitetsjournalistik och en tätare relation till läsarna blir räddningen för krisande mediehus 2019. Reuters har intervjuat 200 mediechefer i 29 länder om hur de ser på utvecklingen framöver. 52 procent har svarat att de kommer att fokusera på prenumerationer och olika typer av medlemskap. Att skapa personlig relation till läsarna blir viktigare än att försöka dra trafik via sociala medier och att jaga klick genom kreativ rubriksättning.
Många mediechefer tror att mediekonsumenter kommer att lämna Facebook, eftersom allt fler försöker begränsa den tid de lägger på sociala medier. Fokus på läsaren väntas också ge en renässans för kvalitetsjournalistik.