Media Värderingar
Publicerat: 2017-02-14

Spaning

Unga tittar gratis

Unga tittar gratis

Många unga verkar har en klart liberal syn när det kommer till nedladdning och streaming. En ny undersökning från Mediavision visar att i januari 2017 uppgav 24% av svenskarna i åldern 15-74 år att de laddat ned eller streamat filmer och TV-serier via illegala webbsidor som t ex Piratebay, Swefilmer och Dreamfilm under den senaste månaden. Mest utbrett är piratanvändandet bland de unga. Över hälften av 15-24-åringarna uppger att de använt pirattjänster under den senaste månaden. Bland unga män 15-24 år är andelen 70%. Piratanvändandet har ökat sedan 2010 när Mediavision började följa detta fenomen. Det har legat förhållandevis stadigt runt 25% under de senaste tre åren, sett över befolkningen som helhet. Det illegala användandet är betydligt mer utbrett i Sverige än i våra nordiska grannländer Norge, Danmark och Finland.
Läs mer här: http://www.mediavision.se/over-halften-av-unga-ar-pirater/