Shopping
Publicerat: 2022-11-17

Spaning

Pris viktigast när vi handlar mat online

Pris viktigast när vi handlar mat online

Pris, ett brett sortiment och kvalitet ligger i topp när svenskarna rankar vad som är viktigast när de handlar mat online, visar en ny Sifo-undersökning från Mathem. Vad som prioriteras högst skiljer sig däremot bland de svarande. De yngsta är mest priskänsliga och kvinnor är i högre utsträckning än män intresserade av ett brett sortiment med hög kvalitet. Att leveranserna är i tid är det som svenskarna är nöjdast med.

Sex av tio (62%) prioriterar prisnivån. Mest priskänsliga är den yngsta åldersgruppen – åtta av tio (79%) 16-34-åringar lägger störst vikt vid prisnivån. Bland de äldre är de priskänsliga betydligt färre; fem av tio (57%) 35–55-åringar och fyra av tio (43%) 56–79-åringar tycker priset är viktigast. Näst mest prioriterat är ett brett sortiment (52%) – bland kvinnor är andelen högre (62%) medan endast 40 procent av männen prioriterar sortimentet. Fler kvinnor (58%) än män (40%) tycker även att produkternas kvalitet är viktigt.

Vidare visar undersökningen vad svenskarna är mest nöjda med när de handlar mat online. Flest (79%) är nöjda eller mycket nöjda med att leveranserna anländer i tid. Näst högst rankas produkternas kvalitet där sju av tio (69%) är nöjda eller mycket nöjda, tätt följt av ett brett sortiment (66%). Minst nöjd är man med returprocessen där knappt två av tio (17%) är nöjda eller mycket nöjda, följt av hållbarhetsprofil (31%).

 

Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/mathem/pressreleases/det-haer-aer-viktigast-naer-vi-handlar-mat-online-3216422

 

Bild: press Mathem