Privatekonomi Shopping Teknik / Prylar
Publicerat: 2020-04-29

Spaning

Pandemin ändrar digitala beteenden

Pandemin ändrar digitala beteenden

En ny rapport från betalföretaget Klarna visar att åtgärderna som vidtagits för att minska Coronavirusets spridning både har accelererat pågående digitala trender men även inneburit andra förändringar när det kommer till hur svenskarna handlar och betalar.
Till exempel har kontaktlösa betalningar blivit allt mer populära bland de tvåhundratusen konsumenter som idag använder Klarnakortet. Andelen kontaktlösa betalningar med Klarnakortet har ökat kraftigt under de senaste veckorna och det blir allt vanligare att använda mobiltelefonen eller smarta klockor för att “blippa” i kortterminalerna, istället för det fysiska plastkortet.
Man ser även ett ökat intresse för Klarnas apptjänst som erbjuder konsumenter möjligheten att samla information från flera olika banker och kort på ett och samma ställe. Konsumenter kan använda tjänsten för att få bättre överblick och kontroll över sin personliga ekonomi, och det har blivit tydligt att allt fler både valt att aktivera tjänsten och börjat använda den mer frekvent under de senaste veckorna.
De senaste åren har det funnits en tydlig trend inom e-handeln med att köp från mobiltelefoner stått för en allt större andel av köpen, men sedan Coronavirusets börjat spridas har utvecklingen dock vänt och börjat gå åt motsatt håll med en allt större andel köp från datorer. I början av året genomfördes majoriteten av vardagsinköpen av mat och dryck på nätet från mobiltelefoner, men under den senaste månaden har mönstret förändrats radikalt. Numera genomförs istället de flesta köpen från datorer. Även inom varukategorier som normalt sett har en väldigt hög andel köp från mobiltelefoner, som mode och barnprodukter, så ökar köpen från datorer, även om fler än tre av fyra köp fortfarande görs från mobiltelefonen inom de varukategorierna.
 
Källa: https://news.cision.com/se/klarna-bank-ab--publ-/r/klarna--coronaviruset-accelererar-digitala-trender,c3091927